İlham Veren Konuşma ve Sunumlar

Yüksek motivasyon ve Liderlik alanlarında, çeşitli konferans ve zirvelerde konuşmacı olarak yer almaktadır.