Gerçek yolculuk kendine yapılan yolculuktur.

İş hayatı ve dünya sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde. Dünyada ve Kurumlarda, duygusal ve sosyal zekası yüksek, uzgörü sahibi, değerlerine göre yaşayan, ilişki ağı oluşturabilen ve ilişkilerini yönetebilen liderler tercih ediliyor.

Liderlik artık sadece tepe yönetimin elinde olan bir pozisyon değil, kurumların her seviyesindeki kişilerin aldığı sorumluluk, ortaya koyduğu yaratıcılık ve oluşturdukları etki ile değer yarattığı kişisel ve bütünsel bir yolculuk.

Eğer siz de aşağıdaki düşüncelerden biri ya da birkaçına sahipseniz Liderlik Koçluğu, en kısa, sonuca yönelik ve kendi yaratıcılığınızı kullanabileceğiniz gelişim,değişim ve dönüşüm aracıdır.

• “Başarılı, yaratıcı ve etkili bir lider olmak istiyorum.”
• “İçsel ve dışsal engellerimin farkında olmak, bu konuda adım atmak, engellerimden kurtularak potansiyelimi performansa sönüştürmek istiyorum”
• “Vizyonumu yaşan bir vizyona çevirmek için gereken öz güven ve inancı kendimde geliştirmek istiyorum.”
• “Vizyonumu tanımlayabilmek, ekibime ve çevreme iletebilmek istiyorum.”
• “Beni motive eden iç sebep ve amaçlar konusunda netlik kazanmak istiyorum.”
• “Misyonumu gerçekleştirmeme destek veren kişilere ilham vermek istiyorum.”
• “Özgün bir liderlik tarzı geliştirmek istiyorum.”
• “Geleceğe imza atmak istiyorum.”

Aslı Poyrazoğlu Hakkında

Yazar henüz bilgi paylaşmadı