Liderlik ve Yönetici Koçluğu

Profesyonel yaşamlarında bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşabilmeleri, iş ve yönetim kalitelerini arttırabilmeleri, etkili birer lider olabilmeleri için bireylerin yetkinliklerini geliştirmeyi, davranış ve tutumlarının istenilen sonuçlar doğrultusunda yeniden düzenlemeleri amaçlanmaktadır.

Danışanın,

Belirsiz, karmaşa ve varsayımların arttığı durumlarda daha doğru ve etkin kararlar vermesi,

Zamanını ve ajandasını etkin ve verimli yönetmesindeki önceliklerin belirlenmesi ve hedefler doğrultusunda etkili planlama yapabilmesi,

Değerlerine ve güçlü yanlarına uygun, özgün bir liderlik yapması,

Stratejik düşünme, kendi işine ve şirketine daha geniş uzun vadeli bir bakış açısı geliştirmesi,

Farklılıkların içindeki zenginliği farkeden, birbirinden farklı kültürdeki ve kişilikteki insanlarla daha etkin biçimde çalışması,

Diğerlerinin üzerindeki etkilerini anlaması ve yönetmesi,

Çok yönlülüğü yüksek, ilham verici etkili iletişim sergilemesi,

İhtiyaç doğduğunda kişi ya da gruba performanslarını arttırmak için koçvari liderlik beceri setlerini kullanabilmesi,

Değişen koşullara esneklik ve uyum sağlayabilmesi,

İş ve özel yaşamında daha fazla denge sağlaması için çalışılır.