Takım Koçluğu

Kurumsal Takım Koçluğu:

Etkin takımlar ve ilişkiler kurum bünyesinde performansı artırmanın anahtarıdır.

2 günlük takım koçluğu ve ardından 1 günlük yapılacak follow-up’tan oluşan program, Takım Vizyonu oluşturma, Takım Verimliliği ve Takım Olumluluğu esaslarına göre birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını, belirlenen ortak takım hedeflerine ulaşmalarında beraber sonuç üretmelerini sağlayacak bir süreç programıdır.

Takım Koçluğu’nun yararları
Departmanlar arasındaki anlayış ve işbirliğinin arttırılması,
Sistemde olup bitene karşı farkındalık geliştirme, yanıt verme becerileri,
Çözüme ve sonuçlara en doğru ve hızlı bir biçimde götüren üretken çatışma becerilerinin geliştirilmesi,
Sürdürebilir ve sistemi kapsayan iletişim ve ilişkilerde iyileştirme sağlanması,
Çalışma ortamında kalıcı üretkenliği destekleyen olumluluk artışı,